elpioriikkaElpiö ja Riikka Kailan stipendirahaston stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisille pääkaupunkiseudulla opiskeleville keskisuomalaisille. Peräkkäisinä vuosina stipendi voidaan myöntää samalle henkilölle vain erityisistä syistä.

Stipendirahaston peruspääoma on peräisin Riikka Kailan 13.8.1970 Keskisuomalaiselle Osakunnalle tekemästä testamenttilahjoituksesta. Osakunnan hallitus, joka toimii myös stipendirahaston hallituksena, julistaa stipendit haettaviksi vuodenvaihteen jälkeen, ja ne jaetaan osakunnan vuosijuhlien yhteydessä maaliskuun alussa.

Kun stipendihaku on julistettu, hakeminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus liitteineen:

1. virkatodistus
2. opintosuoritusote
3. kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama jäljennös edellisestä verotustodistuksesta (myös hakijan avio- tai avopuolisolta)
4. työnantajan todistus työsuhteesta (myös hakijan avio- tai avopuolisolta); todistuksesta on ilmettävä työsuhteen kesto ja keskimääräinen bruttotulo kuukaudessa hakemuskautta koskevana aikana)
5. luotettava selvitys asumismuodosta ja vuokran suuruudesta

Hakemukset lähetetään osoitteella Keskisuomalainen Osakunta, Kailan stipendirahasto, Perhonkatu 6, 2.krs. 00100 Helsinki. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja [a] kso fi.

Vuoden 2017 hakuaika 17.1.-17.2. Stipendien saajat julkistetaan osakunnan vuosijuhlassa lauantaina 4.3.

Albert Hämäläisen stipendirahasto

hamalainenAlbert Hämäläisen stipendirahaston tarkoituksena on tutkimusapurahoja jakamalla edistää Keski-Suomen kansanelämän tutkimusta. Sen peruspääoman muodostaa professori Albert Hämäläisen 7.4.1949 Keskisuomalaiselle Osakunnalle tekemä testamanttilahjoitus rahaston perustamista varten.

Rahastolla on oma hallituksensa, johon kuuluvat osakunnan inspehtori, kuraattori, taloudenhoitaja ja kaksi marraskuun osakunnan kokouksen valitsemat kaksi osakunnan varsinaista jäsentä, yksi seniorijäsen ja yksi kansanelämän tutkimukseen hyvin perehtynyt asiantuntijajäsen.

Hakuaika Albert Hämäläisen stipendirahaston stipendeihin sijoittuu tammi-helmikuuhun ja stipendit jaetaan osakunnan vuosijuhlissa maaliskuussa.

Hakemukseen pyydetään liittämään vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä mahdollisuuksien mukaan suosittelijan tai tutkimuksen ohjaajan lausunto. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa huomioon stipendiä jaettaessa.

Stipendiä ei myönnetä toistamiseen samalle opinnäytetyölle ilman erityistä syytä.

Vuoden 2017 hakuaika on 17.1.-17.2. Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen . Stipendien saajat julkistetaan osakunnan vuosijuhlassa lauantaina 4.3.