Muista minut

Kansainväliset yhteydet

Keskisuomalaisella osakunnalla on viisi ystävyysosakuntaa kuudessa eri kaupungissa Itämeren rannalla. Ulkoasiansihteeri pitää yllä suhteita ystävyysosakuntiin ja kutsuu ”ulkkarit” joka vuosi KSO:n vuosijuhliin ja kesäretkelle. Osakunnan jäsenillä on vuosittain useita mahdollisuuksia lähteä edustamaan KSO:ta ystävyysosakuntiemme juhliin Ruotsiin, Viroon tai Latviaan.

liviensis_vaakunaFraternitas Liviensis

Fraternitas Liviensiksellä on jäseniä sekä Tallinnassa että Tartossa. Ystävyyssopimuksemme virolaisten kanssa solmittiin vuonna 1935.

KSO on perinteisesti vieraillut Liviensiksen kevät- ja syyskommersseissa.

Tartossa järjestetään joka vuosi vappurieha. Lisäksi kesällä veljeskunta järjestää kesäretken jollekin virolaiselle paikkakunnalle.

www.liviensis.ee

Västgöta Nation

Ystävyyssopimus ruotsalaisen Väst-Göta Nationin kanssa solmittiin vuonna 1960. Väst-Göta Nationilla on jäseniä Lundissa, Uppsalassa sekä Lingköpingissä. Väst-Göta Nationin Nyckelorden-juhla järjestetään helmikuussa Lundissa. Uppsalassa taas järjestetään Gåsmiddag-syystanssiaiset marraskuussa.

www.vgnation.se

www.vastgotanation.se

www.vastgota.nation.liu.se

Södermanlands-Nerikes Nation

Toisen ruotsalaisen ystävyysosakuntamme kotipaikka on myös Uppsala. Ystävyyssopimus solmittiin vuonna 1963. Södermanlands-Nerikes Nation järjestää toukokuussa perinteiset kevättanssiaiset.

www.snerikes.se

Fraternitas Livonica

Ystävyyssopimus latvialaisen miesten osakunnan kanssa solmittiin 1994. Fraternitas Livonican kotipaikka on Riika. Latviassa järjestetään kommerssi lokakuussa.

www.frlivonica.lv

Daugaviete

Ystävyyssopimus latvialaisen naisten osakunnan kanssa solmittiin 1995. Myös Daugavieten kotipaikka on Riika. Daugavieten vuosijuhlia vietetään Fraternitas Livonican tapaan lokakuussa.

www.daugaviete.lv

Vuoden ohjelmaa

Helmikuussa Väst-Göta Nationin Nyckelorden Lundissa

Maaliskuussa Fratenitas Liviensiksen vuosijuhlat Tallinnassa sekä tietenkin KSO:n omat vuosijuhlat, joihin ulkomaalaiset vieraamme kutsutaan

Huhtikuussa Fraternitas Liviensiksen kevätkommerssi Tallinnassa

Toukokuussa Fratenitas Liviensiksen vappurieha Tartossa sekä Södermanlands-Nerikes Nationin kevättanssiaiset Uppsalassa

Kesäkuussa/heinäkuussa Fraternitas Liviensiksen kesäpäivät Virossa

Heinäkuussa KSO:n kesäretki, jolle ulkomaalaiset vieraamme kutsutaan

Lokakuussa sekä Daugavieten että Fraternitas Livonican vuosijuhlat Riikassa

Lokakuussa/marraskuussa Fraternitas Liviensiksen syyskommerssi Tartossa

Marraskuussa Väst-Göta Nationin syystanssiaiset Uppsalassa