Inspehtori

prof. Juha Raitio
inspehtori@kso.fi

Korpilahdelta kotoisin oleva Raitio toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden professorina. Raition inspehtorikausi alkoi syksyllä 2017.

Hallitus

Kuraattori

VTK Kimmo Nevanlinna
kuraattori@kso.fi

Toiminnanjohtaja

VTK Jenna Kaukonen
toiminnanjohtaja@kso.fi

Taloudenhoitaja

KTK Ville Kinnunen
taloudenhoitaja@kso.fi

Ohjelma- ja kulttuurivastaava

Tekn. yo Ville Piesala
okv@kso.fi

Asuntovastaava

Tekn. kand. Arttu Kosonen
asuntovastaava@kso.fi

Fuksivastaava

Maatalous- ja metsät. yo Helmi Polmio

fuksivastaava@kso.fi

Maakunta- ja ulkoasiainvastaava

Kasvatust. yo Sini Anttonen
maakunta@kso.fi

Tiedotusvastaava

Valtiot. yo Miikka Pynnönen
tiedotusvastaava@kso.fi

Hallituksen jäsen

Tekn. yo Oona Nyman
okv@kso.fi

Emännistö & Isännistö

Emäntä

Fil. yo Jemina Palola
emanta@kso.fi

Emäntä

Farmas. yo Kaisa Anttila
emanta@kso.fi

Apuemännät

Kaisla Rossinen, Annimaija Heikkilä, Neja Sirc, Anni Inkilä, Oona Lehtinen, Sonja Huotari, Helmi Polmio
kso-emannisto@kso.fi

Isäntä

Oikeust. yo Anni Friman
isanta@kso.fi

Isäntä

Oikeust. yo Mikael Vuorinen
isanta@kso.fi

Apuisännät

Otto Takkinen, Joona Kellomäki, Juho Luotola, Katariina Liimatainen, Mohammed Hadi, Jenny Matveinen, Anna Mattila, Teemu Vaarakallio
kso-isannisto@kso.fi

Sihteerit

Ohjelmasihteeri

Oikeust. yo. Hanna-Erika Savolainen
kulttuuri@kso.fi

Ohjelmasihteeri

Maatalous- ja metsät. yo. Oona Lehtinen
kulttuuri@kso.fi

Kulttuurisihteeri

Oik. tiet. yo. Sara Piirainen
kulttuuri@kso.fi

Kulttuurisihteeri

VTK Siiri Sintonen
ulkoasiainsihteeri@kso.fi
international@kso.fi

Fuksisihteeri

Fil. yo. Katariina Liimatainen
fuksisihteeri@kso.fi

Fuksisihteeri

Fil. yo. Pirita Janhonen
fuksisihteeri@kso.fi

Seniorisihteeri

FM Niina Stenroos
seniorisihteeri@kso.fi

Ulkoasiainsihteeri

valtiot. yo Mohammed Hadi
ulkoasiainsihteeri@kso.fi
international@kso.fi

Yhdenvertaisuussihteeri

oikeust. yo Anna Mattila
yhdenvertaisuus@kso.fi

Yhdenvertaisuussihteeri

fil. yo Emma Laukkanen
yhdenvertaisuus@kso.fi

Ympäristösihteeri

kasvatust. yo Julia Pakkanen

Ympäristösihteeri

maatalous- ja metsät. yo Helmi Leinonen

Ksoidin

Päätoimittaja

fil. yo & oikeust. yo Kalle Markkanen
ksoidin@kso.fi

Toimitussihteeri

fil. yo & tekn. yo Alex Salminen
ksoidin@kso.fi

Toimitussihteeri

fil. yo Jenny Matveinen
ksoidin@kso.fi

Toimittajat

Mia Hyödynmaa, Saara Hopponen, Antti-Ville Toivanen, Oona Lehtinen, Teemu Vaarakallio, Jaakko Markkanen

Muut virkailijat

Vuosijuhlamestari 2019

tekn. yo Ville Piesala
vuosijuhlamestari@kso.fi
vuosijuhlat@kso.fi

Vuosijuhlamestari 2019

KTK Jaakko Markkanen
vuosijuhlamestari@kso.fi
vuosijuhlat@kso.fi

Bändikämppämestari

mus. yo Marius Pirhonen
bandikamppa@kso.fi

Lipunkantaja

maatalous- ja metsät. yo Vertti Seppälä

Osakuntainsinööri

tekn. yo Otto Takkinen
atk@kso.fi

Osakuntainsinööri

fil. yo & tekn. yo Alex Salminen
atk@kso.fi

Laulunjohtaja

oikeust. yo Lotta Akselin
laulunjohtaja@kso.fi

Laulunjohtaja

tekn. kand. Arttu Kosonen

laulunjohtaja@kso.fi

Urheiluohjaaja

oikeust. yo Anna Mattila
urheiluohjaaja@kso.fi

Urheiluohjaaja

oikeust. yo Anni Friman
urheiluohjaaja@kso.fi

Arkistonhoitaja

kasvatust. yo Antti-Ville Toivanen
arkistonhoitaja@kso.fi

Arkistonhoitaja

Ympäristötiet. yo Katariina Tiihonen
arkistonhoitaja@kso.fi

Kellonvetäjä

HuK Saara Hopponen

Valokuvaaja

Fil. yo Anni Helste
valokuvaaja@kso.fi

Aikaisempien vuosien virkailijat

Virkailijat 2017
Virkailijat 2016
Virkailijat 2015
Virkailijat 2014
Virkailijat 2013
Virkailijat 2012
Virkailijat 2011