Keskisuomalaisella Osakunnalla on tarjota jäsenilleen yhteensä 37 asuntoa: 30 yksiötä ja 7 kaksiota. Osakunnan jäsenet voivat hakea asuntoa keväisin järjestettävässä asuntohaussa. Fuksien, eli korkeakouluopintonsa aloittavien, asuntohaku on kesällä. Kevään asuntohaun asunnot myönnetään pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi, fuksiasunnot vuodeksi kerrallaan. Kaiken kaikkiaan asumisaikaa osakunnan asunnoissa on 6 vuotta. Kevään asuntohausta tiedotetaan osakunnan nettisivuilla ja tiedotuslistalla sekä kesän hausta myös Keskisuomalaisessa.

Kevään 2018 hakuaika on 12.3.-13.4. kello 16.15. Kevään asuntohaussa haettavaksi tulee yhteensä 15 asuntoa. Hakulomake ja useimmin kysytyt kysymykset kesän hakua koskien löytyvät nettisivujen osiosta hakeminen.

Käänny asuntoasioissa Keskisuomalaisen Osakunnan asuntovastaavan puoleen: asuntovastaava@kso.fi.

ESITTELYHAKEMINENLISÄTIETOA