Keskisuomalaisella Osakunnalla on tarjota jäsenilleen yhteensä 37 asuntoa: 30 yksiötä ja 7 kaksiota. Osakunnan jäsenet voivat hakea asuntoa keväisin järjestettävässä asuntohaussa. Fuksien, eli korkeakouluopintonsa aloittavien, asuntohaku on kesällä. Kevään asuntohaun asunnot myönnetään pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi, fuksiasunnot vuodeksi kerrallaan. Kaiken kaikkiaan asumisaikaa osakunnan asunnoissa on 6 vuotta. Kevään asuntohausta tiedotetaan osakunnan nettisivuilla ja tiedotuslistalla sekä kesän hausta myös Keskisuomalaisessa.

Kesän 2017 hakuaika on 19.6.2017 – 19.7.2017 kello 16.00. Kesän asuntohaussa haettavaksi tulee yhteensä 8 asuntoa. Hakulomake ja useimmin kysytyt kysymykset kesän hakua koskien löytyvät nettisivujen osiosta hakeminen.

Käänny asuntoasioissa Keskisuomalaisen Osakunnan asuntovastaavan puoleen: asuntovastaava@kso.fi.

ESITTELYHAKEMINENLISÄTIETOA