Keskisuomalainen Osakunta vuokraa jäsenilleen yksiöitä ja kaksioita. Osakunnan jäsenet voivat hakea asuntoa keväisin järjestettävässä asuntohaussa. Fuksien, eli korkeakouluopintonsa aloittavien, asuntohaku on kesällä. Kevään asuntohaun asunnot myönnetään pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi, fuksiasunnot vuodeksi kerrallaan. Osakunnan jäsen voi asua asunnoissa yhteensä enintään kuusi vuotta. Kevään asuntohausta tiedotetaan osakunnan nettisivuilla ja tiedotuslistalla, kesän hausta myös sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Ajankohtaista

Osakunnan vuoden 2023 asuntovastaavaksi on valittu Iida Asikainen. Saat häneen yhteyden sähköpostitse: asuntovastaava@kso.fi.


ESITTELYHAKEMINENLISÄTIETOA

ESITTELYHAKEMINENLISÄTIETOA