Keskisuomalainen Osakunta on perustettu 3.6.1931. Helsingin yliopistossa opiskelevat keskisuomalaiset olivat tuohon saakka toimineet lähinnä Hämäläis-Osakunnassa. Keskisuomalaiset muodostivat kuitenkin jo tuolloin oman selkeän yhteisönsä ja näin koettiin tarpeelliseksi uuden osakunnan perustaminen.

Nuori osakunta toimi ensimmäiset vuosikymmenensä Hämäläisten talossa, jonka jälkeen alkoi oman kodin etsiminen. Se löytyi vihdoin 1970-luvulla Casa Academicalta, jossa osakunta on majaillut Svenska Handelshögskolanin ylioppilaskunnan naapurina tähän päivään saakka.

Jäsenmäärä on vaihdellut vuosikymmenten varrella, mutta tyypillisesti KSO on ja on ollut noin parinsadan jäsenen ja muutamien kymmenien aktiivivirkailijoiden muodostama yhteisö. Pienestä koostaan huolimatta osakunnalla on monenlaista toimintaa ja paljon jäsenetuja tarjottavanaan.

Inspehtorit

Osakunta  valitsee inspehtorikseen Keski-Suomesta kotoisin olevan Helsingin yliopiston professorin. Inspehtorin tehtävä on tukea osakunnan toimintaa ja toimia yhdyssiteenä osakunnan ja yliopiston välillä. Osakunnan inspehtoreina ovat toimineet seuraavat professorit: